Försvarsadvokat Stockholm

Advokatbyrån är en advokatbyrån med specialistkompetens inom brottmål.

Brottmålsadvokat Stockholm

När behöver du en försvarsadvokat?

Om du är misstänkt för brott behöver du en försvarsadvokat, dvs. en advokat som är specialiserad på brottmål, även kallad en brottmålsadvokat. Din försvarsadvokat ska bevaka dina rättigheter under polisutredningen och hålla dig informerad om allt viktigt som händer under utredningen. Dit hör att gå igenom och förklara de misstankar som riktas mot dig och att noga följa den utredning som polis och åklagare gör. Din advokat är också med när du förhörs, för att se till att förhöret går rätt till och att dina uppgifter blir korrekt nedtecknade i förhörsprotokollet. Försvarsadvokaten hjälper dig också att förbereda ditt försvar genom att söka efter bevisning som stödjer din sak.

När polisutredningen är klar går din försvarsadvokat igenom hela protokollet med dig för att se om det är något som behöver utredas bättre eller om det behövs någon ytterligare bevisning. Det kan då vara fråga om vittnen som polisen valt att inte förhöra eller teknisk undersökning som polisen inte gjort.

Om utredningen leder till ett åtal mot dig är din försvarsadvokat med dig och sköter ditt försvar inför rättegången. Det är försvarsadvokaten som lägger upp ditt försvar utifrån din inställning till åtalet, och ser till att du är så förberedd som möjligt på allt som kommer hända under rättegången. Advokaten pekar på varje svaghet i åklagarens bevisning, söker efter felkällor och korsförhör åklagarens vittnen. Om ni har egen bevisning lägger försvararen fram den och håller förhör med dina vittnen.

Om du misstänker att någon du känner har gripits av polisen kan du ringa till oss på Advokatbyrån. Vi hjälper dig att ta reda på om din anhörige är gripen, var han eller hon finns och vem som är ansvarig för polisutredningen om en sådan pågår. Vi ordnar också så att du får namnet på de poliser och åklagare som är ansvariga för ärendet. Om vi kommer in tidigt i ärendet kan vi även se till att din anhörig får en försvarsadvokat från Advokatbyrån. Om din anhörig redan fått en advokat som han är missnöjd med kan vi se till att han får möjlighet att byta till en mer en erfaren och kompetent försvarsadvokat.

Kontakta oss så bokar vi in ett möte på vårt kontor i centrala Stockholm.

VAD ÄR EN FÖRSVARSADVOKAT?

En advokat som företräder dig som är misstänkt för brott.

KAN NI FÖRETRÄDA MIG I ETT EKOBROTT?

Ja, våra advokater åtar sig uppdrag gällande ekobrott.

VAD HAR EN FÖRSVARSADVOKAT FÖR UTBILDNING?

En försvarsadvokat har en 4,5 årig juristutbildning.

Hur får man en försvarsadvokat/brottmålsadvokat i Stockholm?


Om du grips av polisen
Om du grips och blir anhållen kommer polisen att se till att du får en brottmålsadvokat, en s.k. offentlig försvarare. Polisen kommer att fråga om du vill ha någon särskild advokat. Om du inte har något önskemål kommer domstolen att välja advokat åt dig utifrån en lista som domstolen har över advokater som vill arbeta med försvararuppdrag. Tyvärr finns på den listan en hel del advokater som inte är specialiserade på brottmål och som inte heller har någon större erfarenhet av brottmålsprocessen. Det är därför viktigt att du själv väljer din försvars/brottmålsadvokat, och att du väljer en advokat eller en advokatbyrå som har den kompetens och erfarenhet som krävs.

Det är också viktigt att du så tidigt som möjligt talar om för polisen att du vill en offentlig försvarare, och att du vill ha din försvarare med på alla förhör. Om du inte framför detta direkt kan det dröja ända upp till 3 dagar innan du får en försvarare, trots att du är anhållen. Och under den tiden kan flera förhör hållas med dig utan försvarare. På Advokatbyrån finns flera advokater som är specialiserade som försvarsadvokater och som bara jobbar med brottmål. Det är advokater som har många års erfarenhet att alla typer av försvarauppdrag, alltifrån trafikbrott till allvarliga våldsbrott och stora mål om organiserad ekonomisk brottslighet.


O
m du inte är gripen eller anhållen

Även om du inte är anhållen har oftast du rätt till en offentlig försvarare när du är misstänkt för ett brott. Undantaget är om det brott du misstänks för är bagatellartat, vilket betyder att det normalt bara kan ge böter som straff. Riskerar du fängelse har du som regel rätt till en offentlig försvarare.

Om du är misstänks för ett mycket allvarligt brott kommer polisen att se till att du får en advokat tidigt under utredningen. Om det inte är ett allvarligt brott kan det däremot dröja ända tills efter utredningen är klar och åklagaren redan bestämt sig för att åtala dig innan frågan om din försvarare tas upp. Du har dock rätt att när som helst under utredningen ta upp frågan och begära att få en offentlig försvarare. Även här gäller att du har rätt att själv välja vilken brottmålsadvokat du vill ha. Om du inte väljer kommer tingsrätten att utse någon från listan över alla brottmålsadvokater som vill ha försvararuppdrag (se ovan). Det är alltså viktigt att redan tidigt i utredningen meddela polisen eller tingsrätten att man vill ha en offentlig försvarare, och vem man vill ha.

 

Ring oss så får du erfaren brottmålsadvokat på din sida.

 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.