Advokatbyrån

ÄR DU MISSTÄNKT FÖR BROTT?

 

Om Du är misstänkt

Om du är misstänkt för ett brott blir du normalt kallad till ett förhör där polisen ska berätta vad du är misstänkt för och fråga dig hur du ställer dig till misstankarna, dvs om du erkänner eller förnekar. Oftast får du dessutom svara på ett antal andra frågor kring den gärning du är misstänkt för, t.ex vad du vet om andra misstänkta eller vad du gjorde vid tidpunkten för gärningen. 

Om det är ett allvarligt brott eller om polisen tror att du kommer att försöka hålla dig undan kan de istället hämta dig till förhör.

Advokat vid förhör

Om det inte handlar om ett mycket allvarligt brott kommer polisen att kalla dig till förhör utan att du har någon advokat. Då kommer du istället under eller efter förhöret få frågan om du vill ha en försvarare om det blir en rättegång. Vår erfarenhet på är att det är bättre ju tidigare under utredningen din försvarsadvokat blir inkopplad i ärendet, och särskilt viktigt är att du har en försvarare när du ska på polisförhör.

Försvararen är med under förhöret och ser till att det allt går rätt till, men minst lika viktigt är att du och din försvarare hinner träffas innan förhöret och gå igenom vad som är viktigt att tänka på under förhöret.Om du blir kallad till ett polisförhör bör du därför genast kontakta en brottmålsadvokat. Om du ringer oss på Stockholms advokatbyrå ser vi till att domstolen snabbt får in en begäran om offentlig försvarare för dig. Vi kommer också meddela polisen att förhöret inte kan hållas förrän det finns ett beslut om offentlig försvarare, allt för att se till att din försvarare hinner träffa dig innan förhöret och förbereda dig på bästa sätt.

brottmalistockholm-2

Om någon anhörig till dig har gripits av polisen

”Om du tror att någon anhörig gripits av polisen som misstänkt för ett brott och inte hör av sig så kan det innebära att han eller hon har anhållits av åklagare. Åklagare kan hålla kvar en person under tre dager efter ett anhållande och under dessa tre dagar är allt hemligt, d.v.s. ingen får reda på vad som händer, detta gäller även anhöriga. Efter tre dagar måste åklagaren besluta om personen som anhållits skall släppas eller begäras häktad vid domstol. Om personen häktas så blir själva beslutet om häktning en offentlig och allmän handling så att de anhöriga kan få reda på vad som hänt. Det enklaste sättet är att kontakta närmaste tingsrätt och ställa frågan, som är den troliga domstol som har beslutat i frågan. En person som anhållits kommer också att få en offentlig försvarare, en advokat, men advokaten får inte heller kontakta de anhöriga förrän den misstänkte häktats och får då endast berätta att den misstänkte har häktats om åklagaren har fått rätt av domstolen att meddela restriktioner.

Restriktioner kan vara s.k. fullständiga eller partiella, vilket innebär att den häktade har helt eller delvis begränsad rätt att kommunicera med omvärlden, detta gäller även dennes offentliga försvarare. Din anhörige kan så småningom få möjlighet till att skriva brev eller ringa samtal, om åklagaren godkänner detta. Om din anhörige inte är nöjd med sin advokat finns det möjlighet att begära att få byta men då krävs det särskilda skäl. Innan en advokat har förordnats för en person misstänkt för ett brott så har man som misstänkt alltid rätt att begära en särskild advokat och domstolen är i princip skyldig att följa detta önskemål.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.